Välkommen till Prenze Ekonomikonsult !

Byrån för småföretagare

Bred kunskap och lång erfarenhet –
med stort engagemang och personlig service är vi stöd i ekonomifunktionen